Banner

TERAPİLER

Resim

Terapilerle kişilerin günlük yaşamda karşılaştıkları sorunlar , bu sorunlara karşı geliştirdikleri çözüm yöntemleri ve sonuçları ele alınarak, kişinin ruhsal durmuna etki eden olumsuzluklar düzenlenmeye çalışılır. Gerek aile, gerek ilişki, gerekse yaşama karşı bireysel olarak hissedilen zorluklar anlamlandırılır ve bu durumlar karşısında kişinin farkındalığı arttırlır. Olayları algılama, yorumlama ve tepkilerinin neden ve sonuçlarının farkına varması sağlanır.

BİREYSEL PSİKOTERAPİ
Kişinin kendisini daha iyi tanımasına, sorunlara karşı daha etkili çözümler geliştirmesine, önemli kararalar alabilme becerisi artırılarak zorlukların üstesinden gelmesi sağlanır.

CİNSEL TERAPİ
Çiftlerle yapılan görüşme ile sağlıklı bir cinsel yaşantı ve cinselliğe bakış yeniden yapılandırılırken, davranışçı ödevlerle sorun olan alanlar düzeltilmeye çalışılır.

EVLİLİK VE ÇİFT TERAPİLERİ
İlişkiler tek taraflı olmayıp her zaman sorun yaşanma ihtimalleri yüksek olan yaşam deneyimlerimizdir. Burada önemli olan sorunların olup olmamamsı değil sorunlar kaşısında kişilerin gösterdikleri tepkiler ve rollerinin ilişkiyi yaşayanlar tarafından fark edilmesidir.

AİLE TERAPİSİ
Aileyi oluşturan bireylerin etkileşimlerinde yaşadıkları sorunların çözümlendiği terapi süreçleridir. Aynı zamanda psikolojik bir rahatsızlık tespit edilen bireye aile içi dengelerin düzenlenmesi yolu ile de yardımcı olunduğu bir süreçtir.